Una manera de fer Europa

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Programació EDUSI Benicarló – Vinaròs

L’Estratègia de Desenvolupament UrbÁ Sostenible i Integrat de l’Àrea Urbana Benicarló-Vinaròs és beneficiària d’una ajuda FEDER de 10.000.000 euros, la qual cosa va a suposar una inversión total de 20.0000.000, ja que la taxa de cofinançament és del 50%.

Per a conèixer detalladament els reptes als quals respon i les mesures del seu Plá d’Implementació continua llegint en aquesta secció, o bé, descarrega’t el document complet de la EDUSI Benicarló-Vinaròs.

1. Millora de l’ús i l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació

Aquest ámbit d’intervenció contempla el desenvolupament de projectes que tenen com objectiu avançar en la implementació de l’administració electrònica, així com perpetrar les primeres actuacions per a transformar l’área municipal en una ciutat intel·ligent; tot aixó acompanyat d’actuacions dirigides a millorar la capacitació del personal que forma part de l’administració i a augmentar l’alfabetització digital de la ciutadanía.

Inversió prevista: 1.923.076,92 €

2. Foment de la conectivitat de l’área urbana i optimizació dels sistemas de transporte interurbà.

La millora de les connexions entre els municipis de Vinaròs i Benicarló és una de les prioritats de la EDUSI de l’Área urbana Benicarló-Vinaròs que es materialitza a través de la creació d’una vía verda litoral que conectarà física i funcionalment els elements i espais de major valor ambiental, cultural i paisagístic de tots dos municipis.

Aquest projecte és especialment rellevant ja que s’enmarca en la vía litoral, una proposta de recorregut no motoritzat al llarg de la Comunitat Valenciana, prevista des de l’any 2011 en les directrius 60, 123 y 137 de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, i que s’impulsa en el Pla d’Acció territorial de la infraestructura verda del litoral (PATIVEL).

El desenvolupament del tram de vía litoral de forma coordinada per Vinaròs i Benicarló és una operació de carácter altament estratègic perque consigueix alinear la EDUSI amb els objectius de l’Estratègia de la Comunitat Valenciana, la qual cosa augmenta l’eficàcia de totes dos i afavoreix els consensos i acords de tots dos municipis, així com la col·laboració amb Administracions sectorials i Administració central, necessàries per a abordar les accions en les quals han de implicar-se.

Inversió prevista: 2.435.897,46 €

3. Eficiència energètica en equipaments i infraestructures públiques.

L’Área Urbana Benicarló-Vinaròs está compromesa amb la lluita contra el canvi climátic i la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, en aquest sentit, l’aplicació de la EDUSI contribuirá al fet que l’Área Urbana Benicarló se sume a la prioritat de la Unió Europea de transformar Europea en una economía hipocarbónica i d’alta eficiencia energética, des del local.

Per a això, s’han contemplat intervencions dirigides a la renovació de l’enllumenat exterior municipal i en edificis públics, que suposen un estalvi energètic significatiu a través de la reducció del consum anual d’energia primaria en infraestructures publiques.

Inversió prevista: 2.179.487,14 €

4. Desenvolupament del potencial de recursos turístics alternatius i complementaris a l’oferta actual.

Aquesta línia d’actuació pretén diversificar l’oferta turística dels municipis de Benicarló i Vinaròs. Per això, aquesta intervenció planteja un canvi en la concepció del turismo de “sol i platja” de la má de l’aprofitament d’altres recursos, que permeten a l’Área Urbana Benicarló-Vinaròs ser més resilients i menys dependents dels canvis que es produeixen al sector de manera estacional.

Aquesta actuación permetrá millorar i crear noves infraestructures de suport al turismo com per eixemple: la creació de nous centres de visitants de referencia a la comarca, la millora de la senyalització, posada en valor de nous recursos turístics (jaciments ibers), etc.

Inversió prevista: 1.474.359,00 €

5. Rehabilitació integral i millora de la qualitat ambiental de l’entorn urbà.

Amb l’objectiu d’alinear-se amb la Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes i els convenis autonòmics de foment de les ciutats competitives i sostenibles, els municipis de Benicarló i Vinaròs contemplen a través de la EDUSI la realització d’intervencions urbanístiques integrals per a millorar la seua urbanització, zones verdes i els serveis bàsics d’enllumenat, sanejament i proveïment, atenent enfocaments mediambientals, sostenibles i de convivència.

A més, es persegueix mitjançant aquesta intervenció, contribuir a pevindre el risc d’inundacions com a mecanismo d’adaptació al canvi climàtic.

Inversió prevista: 4.679.487,20 €

6. Revitalització de zones urbanes amb necessitats especials d’intervenció i millora de infraestructures i equipaments per a promoure la inclusiò social.

Promoure la inclusió social de persones amb especials dificultats ès una de les sis prioritats de la EDUSI de l’Área urbana Benicarló-Vinaròs. La regeneració d’espais i equipaments urbans per a la prestació i millora de serveis públics en combinació amb mesures de capacitación i acompanyament social especialment dirigides a persones amb majors dificultats d’ocupabilitat, permetrá donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables i fomentar la convivencia en l’Área Urbana Benicarló-Vinaròs.

Inversió prevista: 6.538.461,53 €

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies